WAT TE VERWACHTEN TER PLAATSE

We volgen de adviezen omtrent veiligheid in het sectorprotocol Cultuur. De Grote Kaai wordt daarom coronaveilig ingericht. Dit betekent een kleinschaligere editie in bubbels waar voldoende afstand kan gehouden worden tot andere bubbels. Ter plaatse worden alle nodige veiligheidsvoorzieningen genomen.

Deze editie betekent sowieso een editie met minder bezoekers. We streven er echter naar om onze bezoekers de best mogelijke beleving te geven, volgens de dan geldende veiligheidsmaatregelen. We volgen de adviezen van de overheid daarom verder nauwgezet op en sturen bij indien nodig.

Hieronder vind je meer informatie over wat je mag verwachten ter plaatse.

Hoe zal het terrein eruitzien?

Het terrein wordt opgedeeld in verschillende zones. We voorzien verschillende ingangen per zone zodat we het publiek zo veel mogelijk kunnen scheiden, en dit al voor je het festivalterrein betreedt. Tussen zones kan je je niet verplaatsen. Bekijk je ticket goed: er staat duidelijk aangeduid langs welke ingang je het festivalterrein kan betreden.

 Je koopt een ticket per bubbel. Elke bubbel bestaat uit 4 personen. Op het terrein is er – per bubbel -een statafel en 4 barkrukken. Er is steeds voldoende afstand tussen de andere bubbels. Binnen deze bubbel kan je zitten, maar ook rechtstaan en dansen is toegelaten. We trachten verplaatsingen tussen bubbels echter zoveel mogelijk te vermijden. Drank & eten zal bediend worden aan tafel.

Hoe kom ik op het terrein?

Kijk goed naar je ticket. Daar staat duidelijk vermeld langs welke ingang je het terrein kan betreden. Eens binnen, zullen medewerkers je naar een vaste bubbellocatie begeleiden. Je kan hen ook steeds om hulp vragen bij eventuele vragen.

Welke maatregelen moet ik zelf nemen?

We vragen je om rekening te houden met de volgende algemene regels:

  • Hou 1,5 meter afstand van medewerkers en andere bubbels
  • Was regelmatig je handen. We voorzien voldoende sanitaire plaatsen en alcohol gel.
  • Onze medewerkers dragen een mondmasker voor jouw veiligheid. Bezoekers kunnen een eigen mondmasker meenemen: ter plaatse zullen ook mondmaskers te koop zijn.
  • Eens aangekomen blijf je in je eigen bubbel, met uitzondering van toiletbezoek. Drank en eten zal ter plaatse aan jouw tafel bediend worden. We geven je hier later meer informatie over.

Welke sanitaire voorzieningen worden genomen?

Hoewel er – in vergelijking met vorige jaren – slechts een beperkt aantal bezoekers zullen zijn, blijft de grootte van ons sanitair blok gelijkaardig als vorige jaren. Er zullen dus meer dan voldoende toiletten beschikbaar zijn. Deze worden regelmatig gereinigd. We vragen iedereen om ook zelf de nodige voorzieningen te treffen: was en ontsmet je handen voor en na het gebruik van het sanitair. We voorzien steeds zeep en alcohol-gel hiervoor.

Wat met mondmaskers?

Onze medewerkers dragen een mondmasker voor jouw veiligheid. Er worden per dag maar een beperkt aantal tickets beschikbaar gesteld zodat elke bubbel voldoende afstand kan houden ten opzichte van anderen. Het systeem met vaste statafels beperkt ook de beweging tussen bubbels.

Een mondmasker is verplicht te dragen bij alle verplaatsingen op het terrein. In je bubbel aan jouw tafel kan je je mondmasker afnemen. Ter plaatse zullen mondmasker te koop aangeboden worden.

Wat als de situatie verandert?

Het huidige toegepaste systeem met vaste bubbels aan statafels waartussen social distancing is gegarandeerd, komt overeen met de veiligheidsmaatregelen van het sectorprotocol cultuur. Aanpassingen zijn echter nog mogelijk.

Als organisatie proberen we alles om een goed evenwicht te vinden tussen het aanbieden van de beste beleving enerzijds en de nodige veiligheidsmaatregelen anderzijds. We volgen de geldende veiligheidsmaatregelen hiervoor op de voet. Indien nodig zullen we bijsturen. Concreet betekent dit dat zowel versoepelingen als extra beperkingen nog mogelijk zijn. Hou onze website zeker in de gaten: we zullen hier steeds zo snel als mogelijk over communiceren.

Indien het festival niet doorgaat voorzien we een corona-garantie. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.

Waarom zijn er dit jaar geen abonnementen beschikbaar?

De huidige situatie laat niet toe om een editie te organiseren zoals we gewend zijn. Editie 21 wordt een kleinschaligere editie met vaste bubbels en opgevat als een reeks concerten. Het huidige systeem van bubbels en vaste plaatsen laat het praktisch niet toe om abonnementen mogelijk te maken. Bovendien adviseren experten om het aantal persoonlijke contacten per week te beperken. Dit is niet compatibel met het principe van abonnementen.

Scroll naar top