Je gebruikt een sterk verouderde browser. Upgrade je browser om je surf ervaringen te verbeteren.

Tickets

Cookie policy

Wie internetpagina’s bezoekt biedt de beheerder daarvan de mogelijkheid bepaalde gegevens te verzamelen, bijvoorbeeld omtrent het ‘IP-nummer’ waarmee de computer van de gebruiker op het internet is aangesloten, het besturingssysteem en de internetbrowser van de gebruiker en de laatste website die door de gebruiker is bezocht. Met deze gegevens kan de kwaliteit en toegankelijkheid van de bezochte sites worden verbeterd. Lokerse Feesten VZW zal dergelijke gegevens – indien en voorzover deze al worden gebruikt – uitsluitend anoniem en geaggregeerd verwerken.

Eventueel via deze website op de computer van een bezoeker geplaatste ‘cookies’ zijn uitsluitend bedoeld om de website beter te laten werken. De Lokerse Feesten VZW beoogt daarmee geen gegevens te verzamelen.

De Lokerse Feesten VZW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ontvreemding door derden van de hier aan de orde zijnde gegevens van gebruikers.