Je gebruikt een sterk verouderde browser. Upgrade je browser om je surf ervaringen te verbeteren.

Tickets

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 

De koper van een toegangsticket & iedereen die de terreinen van Lokerse Feesten betreedt is gehouden de richtlijnen op te volgen welke door de inrichters worden gegeven in het kader van de veiligheid en/of ter voorkoming van overlast. In geval van niet-naleving ervan, hebben de inrichters het recht personen de toegang tot het evenement te ontzeggen en/of te verwijderen. 

Artikel 2 

Zijn niet toegelaten op het domein van Lokerse Feesten: 

 • PERSONEN JONGER DAN 14 JAAR ZONDER BEGELEIDING van een aangestelde meerderjarige voogd of ouders 
 • EIGEN DRANK OF ANDERE VLOEISTOFFEN 
 • GEVAARLIJKE VOORWERPEN 
 • DIEREN (uitgezonderd geleidehonden) 
 • PROFESSIONELE OPNAMEAPPARATUUR 

Artikel 3 

De inrichters behouden zich het recht voor: 

 • de leeftijd van de bezoeker te controleren aan de hand van om het even welk document dat zijn/haar leeftijd bewijst 
 • de zakken van de kledij te doen ledigen door de bezoeker 
 • de handtassen en andere tassen te doen openen en/of ledigen door de bezoeker 
 • een elektronische bewaking uit te voeren door middel van camera’s die de bewegingen van de bezoekers volgen en registreren 

Artikel 4 

De inrichters behouden zich bovendien het recht voor om de toegang tot het evenement te ontzeggen of van het evenement te verwijderen, elke persoon: 

 • verdacht van het in bezit zijn van wapens, drugs of elk ander voorwerp dat een gevaar inhoudt voor de veiligheid 
 • waarvan het gedrag laat veronderstellen dat hij/zij zich inlaat met de handel in drugs of die in het verleden in het bezit gevonden werd van wapens of drugs op het terrein of de omgeving ervan 
 • die ernstige moeilijkheden veroorzaakt of veroorzaakt heeft in het verleden op het terrein of de omgeving ervan 
 • die onder invloed is van alcohol of drugs 

Artikel 5 

Alle beeld- & geluidsopnamen gemaakt op de terreinen van Lokerse Feesten door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor uitzending. Bij het betreden van het terrein staat de bezoeker automatisch alle rechten voor het gebruik van deze af.

Artikel 6 

Op vraag van de inrichters moet men te allen tijde een geldig toegangsbewijs kunnen voorleggen. Indien iemand geen geldig toegangsbewijs kan voorleggen moet deze de terreinen van Lokerse Feesten verlaten. 

Artikel 7

Bij afsluiting van het terrein om veiligheid of andere reden, kunnen ook de mensen met een geldig toegangsbewijs de toegang tot de terreinen van Lokerse Feesten ontzegd worden (tijdelijk). 

Artikel 8 

Bij vaststelling van een misdrijf worden steeds de politiediensten op de hoogte gebracht.