Ticketinfo 2021

De huidige situatie laat niet toe om een editie te organiseren zoals we gewend zijn. Editie 21 wordt een kleinschaligere editie met vaste bubbels en opgevat als een reeks concerten. Het huidige systeem van bubbels en vaste plaatsen laat het praktisch niet toe om abonnementen mogelijk te maken. Bovendien adviseren experten om het aantal persoonlijke contacten per week te beperken. Dit is niet compatibel met het principe van abonnementen.

Ja, je barcodenummer komt overeen met een bedrag als korting. Je kan hiermee ook gewone tickets kopen.

Ja dat kan. We linken het barcodenummer niet aan de persoon die het ticket heeft gekocht. Barcodenummers kunnen dus – als voucher – worden doorgegeven. Hou je barcodenummer dus goed bij: hij is geld waard.

Je barcodenummer komt overeen met een korting ter waarde van je ticket. Als je die korting maar ten dele opneemt, dan blijft je barcodenummer geldig voor de restwaarde. Indien je dus een ticket editie 2020 hebt van 50 euro en je koopt hiermee een ticket van 35 euro dan blijft er op dat barcodenummer nog 15 euro over.

Ja. Je kan zoveel barcodenummers ingeven als je nodig acht. Elk barcodenummer komt overeen met een korting zoals vermeldt op je ticket.

Ja. De waarde van je oude ticket komt overeen met een korting voor deze editie en edities 2022 en 2023. Om je oude ticket/waardebon te verzilveren heb je het barcodenummer op je aangekochte ticket nodig. Bij je aankoop kan je het barcodenummer van je ticket intikken als kortingscode. Dit is de laatste stap in het bestelproces. Je vindt dit 20-cijferige barcodenummer op je ticket rechts van de QR code.  Heb je destijds je tickets on-line gekocht? Dan kreeg je op 12 mei 2020 van ons ook een e-mail met alle codes.

Ja, je kan ook terug drankvouchers kopen.

Als organisatie proberen we alles om een goed evenwicht te vinden tussen het aanbieden van de beste beleving enerzijds en de nodige veiligheidsmaatregelen anderzijds. We volgen de geldende veiligheidsmaatregelen hiervoor op de voet. Indien nodig zullen we bijsturen. Meer informatie hierover vind je op de volgende pagina

Voor editie 2021 bieden wij een corona garantie. Indien het evenement niet kan doorgaan wegens veranderende maatregelen, storten wij het bedrag van het aangekochte ticket terug.

Om jullie correct te kunnen informeren voor en na het evenement, en in het kader van eventuele tracing nadien, vragen we de volgende gegevens:

  • Contactgegevens van de persoon die het bubbelticket aankoopt
  • Per individueel ticket: naam van de persoon (verplicht) en contactgegevens (optioneel)

Deze gegevens kunnen later nog aangepast worden.


Gezien de veiligheidsmaatregelen verkopen wij momenteel enkel tickets per bubbel van 4. Wel kan je via onze social media kanalen in contact komen met anderen en zo af te spreken om samen een bubbel te worden. We vragen je om hiervoor de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. Via deze links kan je met anderen afspreken.

Tickets zijn enkel on-line beschikbaar via de ticketsite. Tickets worden verkocht per bubbel van 4 personen. Per bubbelaankoop krijg je 4 individuele tickets die samen aan dezelfde tafel zullen zitten of staan.  Elke bubbel krijgt een vaste toegewezen plaats op het plein, bij toetreding op het plein. Meer informatie hierover vind je op deze pagina.